Aktualności   |   imprezy Sportowe   |   Fotogaleria   |   Kontakt

Nawigacja

Statystyki

Fotogaleria

 
   
 

Etap II - Wałbrzych

Dodano dnia: 8 kwietnia 2012 r.

22 kwietnia 2012 roku (Niedziela)o godz. 12, został rozegrany III Memoriałowy Bieg Marka Palcowskiego w ramach II Etapu II Powiatowego Maratonu Dębowego. Bieg odbył się w Wałbrzychu na Piaskowej Górze pod Wzgórzem Gedymina na budowanej obwodnicy Piaskowej Góry przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na starcie stanęło 80 zawodników. Dla biegaczy i zawodników Nordic Walking czekał do pokonania dystans 4 km na trasie asfaltowej. Dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych odpowiednio 2,1 km , 1 km i 420 m.oraz specjalnie dla grupy sportowej "Jeżyki Wałbrzych" i młodych miłośników chodzenia z kijkami została wprowadzona nowa kategoria Nordic Walking dla dzieci i młodzieży na dystansie 2 km. Dekoracja zawodników i rozdanie nagród nastąpiło w lokalu "Słoneczne Wzgórze Pod Dębem". W kategorii open mężczyzn zwyciężył Piotr Holly wyprzedzając Roberta Kubiaka i Leszka Zająca. W kategorii open kobiet pierwsze miejsce wywalczyła Halina Szczęsna Radzikowska, drugie miejsce zajęła Magda Kaczuga, a trzecie Beata Urbaniak.W kategorii Nordic Walking 1 miejsce zajęła Cecylia Jasiak a wśród młodzieży najlepszymi okazali się Jeżyki Wałbrzyskie w składzie Katarzyna Szczygieł, Marcelina Malicka i Karolina Kasprzak oraz Dawid Wierzbicki, Jakub Łysik, Damian Zawadzki i Paweł Mierzyński.Na dystansie 420m dla klas I -III szkół podstawowych najlepszymi były Weronika Ozga, Gabriela Gdowska oraz Michał Sommerfeld, Filip Noskowicz, Przemysław Fiołkowski. W rywalizacji klas IV- VI na dystansie 1km najlepsza okazała się Nicola Królikowska wyprzedzając Marcelinę Paśko. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w imprezie i zapraszamy na kolejne etapy II P.M.D. Serdeczne podziękowania składamy pracownikom i Dyrektorowi OSiR Wałbrzych Panu Mariuszowi Gawlikowi za ufundowanie medali, współpracę i wypożyczenie sprzętu do rozegrania zawodów oraz Państwu Beacie i Kazimierzowi Urbaniakom za udostępnienie lokalu, pani Grażynie Kaczudze za przygotowanie poczęstunku oraz firmie PRI-MEZ za transport niezbędnych materiałów i pomoc w organizacji biegu.Szczegółowe wyniki dostępne są po kliknięciu na baner II PMD w zakładce - WYNIKI.

REGULAMIN

II Powiatowego Maratonu Dębowego

 

1. Patronat honorowy :

     Starosta Powiatu Wałbrzyskiego

 

2. Cel imprezy:

 • Popularyzacja biegu, jako najprostszej formy ruchu
 • Promocja regionu i Powiatu Wałbrzyskiego 

 

3. Organizator : 

    Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Dęby Wałbrzych

    Partnerzy:

 • Gmina Boguszów Gorce
 • Gmina Czarny Bór
 • Gmina Głuszyca
 • Gmina Jedlina Zdrój
 • Gmina Mieroszów
 • Gmina Stare Bogaczowice
 • Gmina Szczawno Zdrój
 • Gmina Walim
 • Gmina Wałbrzych

 

4. Termin i miejsce zawodów:

     Cykl imprez biegowych rozgrywany będzie w roku 2012 w dziewięciu    

     gminach powiatu wałbrzyskiego w terminach i miejscach określonych   

     odrębnym harmonogramem podanym na stronie internetowej www.deby-walbrzych.pl

     oraz stronach internetowych: Starostwa i Gmin Powiatu Wałbrzyskiego.

 

5. Charakter imprezy: 

 • Impreza ma charakter otwarty, warunkiem startu w zawodach jest ukończenie w 2012 roku 16 lat. (dla zawodników niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów) i wpłacenie 15 zł opłaty startowej w każdym biegu.
 • Cały cykl imprez składać się będzie z 10 biegów rozgrywanych na terenie gmin wałbrzyskich w roku 2012 stanowiących poszczególne etapy II Powiatowego Maratonu Dębowego.
 • Specyfiką rozgrywanego maratonu będzie pokonanie dystansu maratońskiego (42.195m) „na raty”, czyli rozłożonego na 9 biegów po jednym w każdej gminie naszego powiatu oraz biegu australijskiego, który zakończy rywalizację w poszczególnych kategoriach.
 • Zakończenie oraz nagrodzenie zwycięzców nastąpi na uroczystej Galii w październiku 2012.

 

6. Zasady punktacji:

 

     a)Klasyfikacja Generalna dotyczy pierwszych 9 biegów o łącznym dystansie 42195m

 

 • W biegach tych dokonywany jest pomiar czasu i każdy uczestnik, który ukończy dystans będzie miał wpisany swój rezultat czasowy. Suma wszystkich czasów w poszczególnych biegach wyłoni zwycięzcę.
 • Osobna klasyfikacja prowadzona będzie dla kobiet i mężczyzn.
 • Klasyfikowani będą tylko ci zawodnicy, którzy ukończą, co najmniej 6 biegów.
 • Jeżeli po zakończeniu rywalizacji okaże się, iż kilku zawodników osiągnęło ten sam rezultat czasowy w tym przypadku decydować będzie miejsce zajęte w ostatnim biegu.
 • Jeżeli zawodnik nie ukończy biegu lub nie będzie w nim uczestniczył do jego dorobku czasowego zostanie doliczony czas ostatniego zawodnika w tym biegu.

 

b)     Klasyfikacja w Kategoriach Wiekowych dotyczy 10 biegów całego cyklu

 

 • Ustala się następujące kategorie wiekowe dla kobiet i mężczyzn:

K, M 19 16-19 lat      K, M 20 20-29 lat     K, M 30 30-39 lat      K, M 40 40-49 lat      K, M 50 50-59 lat     K, M 60 60-69 lat      K, M 70 powyżej 70 lat     

oraz kategorię Niepełnosprawni i Vip

Dla określenia kategorii wiekowej liczy się rok urodzenia a w przypadku kategorii niepełnosprawni legitymacja  co najmniej II stopnia niepełnosprawności.

 • Punkty przyznawane będą za ukończony bieg według dwóch kryteriów

- Za zajęcie miejsca w swojej kategorii wiekowej

Pięciu pierwszych zawodników otrzymuje od 6 do 2 punktów pozostali uczestnicy otrzymują 1 punkt

- Za zajęte miejsce w open

Ilość punktów obliczana będzie w stosunku do liczby uczestników.

Można tutaj uzyskać od 1 do 10 punktów proporcjonalnie do zajętej lokaty liczonej w następujący sposób:

liczba wszystkich sklasyfikowanych zawodników w biegu dzielona jest na 10 grup

( przyjmuje się liczby całkowite po zaokrągleniu) punkty naliczane są w zależności od zakwalifikowania się do poszczególnej grupy: 1 grupa 10 punktów , 2 grupa 9 punktów , 3 grupa 8 punktów itd.

 

c)     W ogólnej klasyfikacji będą brać udział tylko ci zawodnicy, którzy ukończą, co najmniej 6 biegów z dziesięciu

d)     Kategorie wiekowe, niepełnosprawnych i VIP będą klasyfikowane jeżeli w rywalizacji uczestniczyć będzie co najmniej 4 zawodników (ukończą co najmniej 6 biegów)

e)     10 ostatni bieg (Australijski Bieg Dębowy) jest biegiem specyficznym, w którym nie będzie pomiaru czasu, lecz tylko naliczana punktacja w poszczególnych kategoriach.

f)      Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji Open kobiet i mężczyzn w całym cyklu Maratonu Powiatowego nie biorą udział w rywalizacji w kategoriach wiekowych.

g)      Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych nagród i klasyfikacji dla poszczególnych biegów oraz całego Maratonu.
 

7.Nagrody i świadczenia:

a)     W każdym biegu nagradzana będzie medalami pierwsza trójka w kategorii kobiet i mężczyzn oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych, pozostali zawodnicy, otrzymają specjalny medal okolicznościowy.  Wśród zawodników, którzy ukończą bieg losowane będą nagrody rzeczowe.

b)      Po zakończeniu całego cyklu II Powiatowego Maratonu Dębowego na uroczystej Galii przewiduje się następujące nagrody i wyróżnienia:

 • Dla pierwszych 3 zawodników w Klasyfikacji Generalnej kobiet i mężczyzn puchary lub statuetki , okolicznościowe certyfikaty ukończenia maratonu, medale oraz nagrody rzeczowe.
 • Dla pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn okolicznościowe certyfikaty ukończenia maratonu, medale lub statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 • Dla najlepszej zawodniczki i zawodnika z każdej Gminy statuetki, certyfikaty i nagrody rzeczowe
 • Zawodnicy, którzy ukończą wszystkie biegi otrzymają specjalną ozdobną imienną tablicę na której umieszą wszystkie medale oraz okolicznościowe certyfikaty przebiegnięcia dystansu maratonu i wezmą udział w losowaniu specjalnych atrakcyjnych nagród rzeczowych.
 • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 6 biegów i będą obecni na Uroczystej Galii II P.M.D. wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych 

8. Imprezy towarzyszące:

      Maraton Nordic Walking

a)     Impreza ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych, którzy chcą aktywnie spędzić czas oraz spróbować swoich sił w rywalizacji sportowej w X etapach Maratonu Nordic Walking o łącznej długości 42,195 km zgodnie z harmonogramem zawodów umieszczonym jest na naszej stronie internetowej. Warunkiem startu w imprezie jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz wpłacenie opłaty startowej w wysokości 10 zł. za każdy etap Nordic Walking.

b)    w każdym marszu Nordic Walking zawodnicy będą zdobywać punkty (liczone osobno dla kobiet i mężczyzn) w zależności od zajętego miejsca. Punkty naliczane będą malejąco o 1 punkt do 11 miejsca czyli za 1 miejsce 12 pkt, za 2 - 11, za 3 - 10 itd.a za 11 - 2 pkt pozostali zawodnicy otrzymają 1 pkt za udział. Wszystkie punkty z poszczególnych marszów będą sumowane do klasyfikacji generalnej.

c)   na każdym marszu trójka najlepszych zawodniczek i zawodników otrzyma medale a wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowe znaczki uczestnictwa, napoje i ciepły posiłek regeneracyjny oraz wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych.

d)   na zakończenie całego cyklu Maratonu na uroczystej Galii Sportowej najlepsza trójka zawodniczek i zawodników otrzyma pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe a zawodnicy którzy ukończą X etapów otrzymają pamiątkowe dyplomy ukończenia Maratonu oraz wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród rzeczowych.  


     Mini i Ćwierćmaraton dla Szkół Podstawowych oraz

     Półmaraton dla Gimnazjów Powiatu Wałbrzyskiego

a)     Rywalizacja szkół naszego Powiatu składać się będzie tak jak II P.M.D z X etapów rozgrywanych zgodnie z harmonogramem startów zamieszczonym na naszej stronie internetowej. Celem jest wyłonienie najbardziej biegowo usportowionych szkół oraz promowanie sportu poprzez zdrową rywalizację sportową, jako alternatywną formę spędzania wolnego czasu i aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży.  Charakter biegu przyczynia się również do wielopłaszczyznowej integracji społecznej w wymiarze terytorialnym, społecznym i sportowym. Zadanie wnosi duży wkład do promocji naszego Powiatu ukazując jego niewątpliwe walory turystyczne i pomaga w kształtowaniu pozytywnego wizerunku obszaru naszych Gmin, jako przyjaznych dla młodzieży i wszystkich grup społecznych oraz osób niepełnosprawnych, służy wzmocnieniu aktywizacji społeczności szkolnych oraz rozwojowi dotychczasowych form współpracy i współzawodnictwa sportowego pomiędzy szkołami naszego Powiatu.

b)     Uczniowie nie płacą opłaty startowej

c)     Biegi rozgrywane będą w trzech kategoriach wiekowych dla dziewcząt i chłopców:

 • Minimaraton od kl. I do  III Szkół Podstawowych dystans biegu 420 m x 10 etapów =4, 2 km
 • Ćwierćmaraton od kl. IV do VI Szkół Podstawowych dystans biegu 1000m x 10 etapów = 10 km
 • Półmaraton dla Gimnazjów dystans 2100 m x 10 etapów = 21 km 

d)     Klasyfikacja i punktacja w kategoriach dotyczy 10 etapów biegowych :

 • W każdej kategorii wiekowej punktowanych jest 12 pierwszych miejsc. Za 1 miejsce zawodnik otrzymuje 12 pkt., za 2-11 pkt., za 3-10 pkt., za 4-9 pkt., za 5-8 pkt…….za 12-1 pkt.
 • Punktacja prowadzona jest odrębnie dla dziewcząt i chłopców ora dla każdej kategorii wiekowej
 • Dla każdej szkoły nie ma limitu wystawienia zawodników jednak w punktacji w kategoriach wiekowych udział bierze trójka najlepszych dziewcząt i chłopców z każdej szkoły

e)     Każda szkoła może uzyskać dodatkowo punkty za największą liczbę uczestników w biegu tylko gdy reprezentacja liczy powyżej  12  zawodników.

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:

Za najliczniejszą liczbę zawodników, którzy ukończą bieg – 30 pkt., drugie miejsce 20 pkt.a trzecie miejsce 10 pkt.

f)      Punktacja prowadzona jest odrębnie dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Szkoły mogą uzyskać punkty zdobyte przez swoich uczniów tylko w przypadku gdy wystawią pełne reprezentacje tj conajmniej Gimnazja 3 dziewczęta i 3 chłopców a Szkoły Podstawowe 3 dziewczęta i 3 chłopców w każdej kategorii wiekowej.

g)      Każda Szkoła, która chce wziąć udział w ogólnej klasyfikacji Gimnazjów i Szkół Podstawowych musi uczestniczyć i zdobyć punkty w conajmniej 4 etapach z 10 w II PMD 

h)     Trzech najlepszych zawodniczek i zawodników każdej kategorii otrzymuje pamiątkowy medal a wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu dostają pamiątkowe znaczki promocyjne , napoje i ciepły posiłek regeneracyjny oraz uczestniczą w losowaniu nagród rzeczowych.

i)     Podsumowanie całego cyklu imprez nastąpi na Uroczystej Galii gdzie zostaną wręczone puchary i atrakcyjne nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych Szkół Podstawowych i trzech Gimnazjów oraz trofea sportowe i nagrody rzeczowe dla trójki najszybszych dziewcząt i chłopców w każdej kategorii wiekowej. Zawodnicy którzy pokonają cały dystans X etapowego biegu dostaną specjalne dyplomy potwierdzające ukończenie II P.M.D. oraz wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród rzeczowych.

8. Postanowienia końcowe:

a)     Każdy bieg zaliczany do klasyfikacji II Powiatowego Maratonu Dębowego oraz Imprez Towarzyszących  rozgrywany jest na podstawie niniejszego Regulaminu, z którym każdy zawodnik musi się zapoznać i zobowiązać się do jego przestrzegania

b)     Zawodników obowiązuje strój sportowy.

c)     Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy

d)      Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków NW we własnym zakresie.

e)     Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń losowych.

f)       Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani

g)      Zdjęcia i filmy oraz wizerunki uczestników wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu.

h)      Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu ewidencjonowania uczestników Biegu oraz ich klasyfikacji

i)      Przez odbiór numeru startowego uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem II Powiatowego Maratonu Dębowego oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania

 

9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie                     

    organizatorowi

 

 

Podaj imię lub pseudonim:
ewa

dodano o 11:06, 10 kwietnia 2012 r.

Gość

Czy z kijkami też będzie można uczestniczyć w zawodach.

Łukasz Górczewski

Oczywiście, zapraszamy wszystkich chętnych z kijkami jak i bez.

Ostatnia wizyta: 3 lutego 2015 20:31


« wroć

Ilość wyświetleń: 4561

Sponsorują nas:

Partnerzy:

Logowanie


Proszę się zalogować jeśli:

 • jesteś członkiem stowarzyszenia;
 • chciałbyś należeć do stowarzyszenia;

Login:
Hasło:

>> Rejestracja

>> Odzyskanie hasła

logowanie umożliwi:

 • dodawanie własnych komentarzy do fotogaleri
 • kontakt z członkami stowarzyszenia i jego założycielami


Drogą e-mailową będziesz informowany o ważnych wydarzeniach stowarzyszenia.

Czas generowania strony: 0.044 s | 2009-2011 © Paweł Adamski